Pääkuva
IPMA Certification logo

Todenna kyvykkyytesi projektiammattilaisena

IPMA-henkilösertifiointi
- todiste osaamisesta

Lääkäri ilman koulutusta, taksinkuljettaja ilman ajokorttia? Ei kuulosta luotettavalta? Osaaminen pitää usein todistaa jollakin ja IPMA-henkilösertifiointi on luotettava tapa todistaa muille, että hallitset projektinhallinnan- ja johtamisen kaikki elementit.


IPMAn nelitasoinen henkilösertifiointi

Projektiyhdistys ry sertifioi projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamisen ammattilaisia IPMA:n 4-L-C -sertifiointijärjestelmän mukaisesti.

IPMA-henkilösertifiointi on eri toimialojen yleisesti hyväksymä kansainvälisiin menettelyihin perustuva projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamispätevyyksien arviointimenettely.

Sertifiointiohjelma prosesseineen on suunniteltu jatkuvaan kehittymiseen. Henkilökohtaisiin tietoihin, taitoihin ja kykyihin pohjautuva arviointi tekee IPMA:n sertifioinnista ainutlaatuisen.


Oletko harkinnut IPMA -sertifikaatin suorittamista? Osallistu ilmaiseen info-webinaariin. Lopuksi sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

29.1.2019 15 Kiinnostaako IPMA -sertifiointi? serti-info, Sertifiointi, Webinaari
21.2.2019 15 Kiinnostaako IPMA -sertifiointi? serti-info, Sertifiointi, Webinaari
14.3.2019 15 Kiinnostaako IPMA -sertifiointi? serti-info, Sertifiointi, Webinaari
16.4.2019 15 Kiinnostaako IPMA -sertifiointi? serti-info, Sertifiointi, Webinaari
16.5.2019 15 Kiinnostaako IPMA -sertifiointi? serti-info, Sertifiointi, Webinaari

Aloita sertifiointiprosessi jo tänään!

IPMA-sertifiointi erottaa sinut muista projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamisen ammattilaisista positiivisella tavalla. Prosessin aikana opit lisää projektin-, ohjelman- tai salkunjohtamisesta ja itsestäsi, sillä IPMAn sertifiointi kattaa kaikki projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamisen pätevyysalueet. Käytäntöpätevyyksien lisäksi arvioimme kandidaatin ihmis- ja näkökulmapätevyydet. 

IPMA-sertifikaatti on todiste pätevyydestä johtaa projekteja, ohjelmia tai salkkuja. Se parantaa näiden johtamisen laatua ja auttaa saavuttamaan paremmin näille asetetut päämäärät ja tavoitteet.


Neljä tasoa kykyjen ja kokemuksen mukaan

IPMA:n 4-L-C -järjestelmässä on neljä tasoa. A, B, C ja D. Niistä A-taso on vaativin ja edellyttää kokemusta ja näyttöjä erittäin vaativien projektien johtamisesta. D-tasolla saa kelpo tuntuman sertifiointiin, vaikkei takana vielä olisikaan kokemusta projektinjohtamisesta. Kiinnostus projektityöskentelyyn riittää.

Mille tasolle sinun kokemuksesi ja osaamisesi riittävät?

 • A-sertifikaattia hakevalla kandidaatilla pitää olla näyttöä muiden johtamisesta strategisen tason erittäin vaativissa projekteissa, ohjelmissa tai salkuissa niiden elinkaaren ajan (soveltuvin osin).
 • B-tason kandidaatilla on kokemusta muiden johtamisesta vaativissa projekteissa, ohjelmissa tai salkuissa niiden elinkaaren ajan (soveltuvin osin).
 • C-sertifikaatissa vaaditaan normaalien projektien hallintaa ja hallinnan olennaiset pätevyyselementit on tunnettava. 
 • D-sertifikaatin hakijalta ei vaadita kokemusta projektinjohtamisesta, mutta projektinhallinnan olennaiset pätevyyselementit on osattava.  

Kolme ammattialaa ja kahdeksan roolia

IPMA:n 4-L-C -järjestelmä käsittää kolme ammattialaa, projektinjohtamisen, ohjelmanjohtamisen ja salkunjohtamisen. Projektinjohtamisessa voi sertifioitua kaikilla neljällä tasolla (A, B, C ja D). Ohjelman ja salkun johtamisessa on tarjolla vain A- ja B-sertifikaatit. Näistä muodostuu kahdeksan IPMA:n 4-L-C -järjestelmän pätevyysprofiilia eli roolia.Ammattialat

IPMA-henkilösertifioinnista Suomessa vastaa Projektiyhdistys ry:n organisaatio PRYSERT® .

Kaikkien myönnettyjen sertifikaattien tiedot (Level, Name of holder, Date Awarded, Valid Until, Country, Number) julkaistaan neljännesvuosittain IPMAn sivuilla.

Suomessa henkilösertifiointi perustuu kansalliseen pätevyysmäärittelyyn; Yksilön pätevyydet (National Competence Baseline, NBC, lataa itsellesi PDF alla olevasta linkistä), joka on johdettu IPMAn kansainvälisestä pätevyysmäärittelystä ICB 4.0.


Yksilön pätevyydet -teos

kansiTäytä alla olevat kentät, niin voit ladata PDF:n


Katso rekisteriseloste

Minkä tason osaamiselle sinä haluat sertifikaatin?

Oikean sertifiointitason löytyminen riippuu sinun projektijohtamisen kokemusvuosista sekä projektien, ohjelmien tai salkkujen vaativuudesta. Jokaiselle IPMA:n järjestelmän kahdeksalle roolille on määritelty sertifioinnin aloittamisen kelpoisuusehdot (minimi vaatimukset). 

Lue lisää pätevyysprofiileista ja kelpoisuusehdoista


Onko sinulla sertifiointiin vaadittavat pätevyydet?

IPMA on määritellyt pätevyyden seuraavasti:
Yksilön pätevyys on tietojen, taitojen ja kykyjen soveltamista halutun tuloksen saavuttamiseksi

Yksilön pätevyys

Nämä kolme käsitettä liittyvät toisiinsa. Taito edellyttää aina jotain siihen liittyvää tietoa. Kyky edellyttää siihen liittyvää taitoa ja tietoa, mutta sen lisäksi näiden soveltamista käytännössä oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti.


Hyödyt IPMA-sertifioituneelle

 • Kansainvälisesti tunnustettu ja viiden vuoden välein uusittava puolueeton todistus osaamisestasi 
 • Todistus
  • käytännön projektikokemuksesta
  • ammattimaisesta työotteesta projektinjohtamisessa ja
  • sitoutumisesta itsensä kehittämiseen
 • Onnistut todennäköisemmin projekteissa
 • Tukee ammatillista kehittymistä urapolulla

Hyödyt organisaatiolle

 • Varmistat projektin läpiviennin kannalta keskeisen osaamisen ja vähennät siten epäonnistumisen riskiä
 • Projektipäällikkö osaa kattavasti projektinhallinnan perusasiat ja hänellä on tätä kautta mahdollisuus johtaa kokonaisuutta, ei vain teknistä toteutusta. 
 • Projektipäällikölläsi on kyvykkyys johtaa ennakoivasti, joten vältät projektin omistajana isot yllätykset ja pääset tekemään päätöksiä ajoissa
 • Projektipäällikkösi vaatii sinulta ja muilta enemmän, jolloin organisaatiosi projektikulttuuri kehittyy ja osaaminen kasvaa

Muutoksia projektihenkilöstön sertifioinnissa

Projektiyhdistyksen sertifiointiorganisaatio PRYSERT® siirtyy uuteen järjestelmään siten, että kaikki uudet sertifioinnit tehdään uusien pätevyysmäärittelyjen ja vaatimusten mukaisesti vuoden 2018 alusta alkaen. Lue lisää


Miksi Vaisala sertifioi projektiosaajiaan?

Projektiyhdistyksen jäsenen Vaisala Oyj:n Arto ja Salla vierailivat Projektistudiosamme ja kertovat omia näkemyksiään IPMA sertifioinnista.

Lataa sertifiointiesite

Kansi

Arvioitsijat:

Sertifiointitoiminta tapahtuu sertifioiduista projektihallinnan ammattilaisista koostuvan arvioitsijajoukon voimin. Tällä hetkellä toiminnassa mukana:

 • Lasse Alanne
 • Ari Eskola
 • Petri Heino
 • Petteri Hellsten
 • Olli Ilmarinen
 • Netta Kiiskinen
 • Tuomo Koskenvaara
 • Kirsti Leppämaa
 • Maria Nieminen
 • Virva Nurmela
 • Soili Puranen
 • Juhani Silvasti
 • Jouko Vaskimo

Hannu Koimäki_A
”Usein jo myyntivaiheessa asiakas haluaa tietoa projektipäälliköistämme. Sertifiointi on erinomainen tapa osoittaa osaaminen.”

Hannu Koimäki, IPMA Level A- Sertifioitu Projektitoiminnan Johtaja
Outotec Oy