Pääkuva
IPMA Certification logo

Todenna kyvykkyytesi projektiammattilaisena

Pätevyyden arviointi

Arvioitavia pätevyyselementtejä on 29.  Ne on kuvattu Projektiyhdistyksen julkaisussa ”Yksilön pätevyydet”, joka on suomennos IPMA:n julkaisusta “Individual Competence Baseline” versio 4.0. Arviointi- ja hyväksyminen perustuvat kandidaatin esittämiin todisteisiin tai näyttöihin pätevyyksistään elementeittäin.

Sertifikaatin myöntämisen perusteena on se, että vähintään 80% pätevyyselementeistä on hyväksytty. Pätevyyselementin hyväksyminen puolestaan edellyttää, että kandidaatti on esittänyt todisteen tai näytön pätevyydestään vähintään 50%:lle kyseisen elementin pätevyyden indikaattoreista.  50% pyöristetään alaspäin, eli jos pätevyyselementille on määritelty 5 indikaattoria, niin kandidaatin on esitettävä hyväksyttävä näyttö / todiste kahdesta indikaattorista.

Indikaattorien mittarit kuvaavat, minkä typpisiä todisteet ja näytöt voivat olla. Oheisessa kuvassa on esitetty tämä periaate – pätevyyselementti / keskeinen pätevyyden indikaattori / mittari.

Pätevyyden arviointi


Julkaisussa ”Yksilön pätevyydet" on esitetty pätevyyselementtikohtaisesti, minkä tyyppisiä näyttöjä tai todisteita pätevyyksistä odotetaan. Lataa itsellesi PDF alla olevasta linkistä.

Yksilön pätevyydet -teos

kansiTäytä alla olevat kentät, niin voit ladata PDF:n


Katso rekisteriseloste

IPMA:n nelitasoista henkilöstön sertifiointijärjestelmän (IPMA 4-L-C) toteutusta Suomessa ohjaa IPMA:n julkaisema  International Certification Regulations (IPMA ICR) versio 4.0.  Sen julkisesta osuudesta Projektiyhdistyksen sertifiointielin PRYSERT on kääntänyt National Certification Regulations (NCR) lataa tästä.

National Certification Regulations (NCR):
  • määrittelee arvioitavien pätevyyksien viitekehyksen, jonka perustana on IPMA:n Individual Competence Baseline (IPMA ICB) ja
  • noudattaa IPMA:n yleistä säännöstöviitekehystä, IPMA International Certification Regulations (IPMA ICR)
Julkinen NCR asiakirja on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:
  • IPMA sertifioinnin hakijat ja kandidaatit
  • Ulkopuoliset elimet ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita IPMA:n sertifiointiprosesseista