Pääkuva
IPMA Certification logo

Todenna kyvykkyytesi projektiammattilaisena

Sertifikaatin uusinta

Sertifikaatti on voimassa viisi (5) vuotta siitä, kun se on myönnetty. Sertifikaatin uusintahakemus tulee jättää kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun sertifikaatin voimassa olo on päättynyt. Tämän kuuden kuukauden aikarajan umpeuduttua sertifikaattia ei voi enää uusia. Sen jälkeen sertifikaatin saamiseksi on koko ko. sertifiointiprosessi suoritettava uudestaan. Sertifikaatin haltija on vastuussa  uusintahakemuksen lähettämisestä em. aikarajojen puitteissa.


Sertifikaatin uusinnan perusvaatimukset

Tasot A, B ja C

Tasoilla A, B ja C henkilön tulee esittää näyttö sille, että hän on kuluneen viiden vuoden aikana toiminut 30 kk kyseisen ammattialan ja tason vaativuuden täyttävissä tehtävissä. Tämän lisäksi hänen on esitettävä näyttö siitä, että hän kyseisenä aikana jatkuvasti kehittänyt omaa ammatillista osaamistaan vähintään 35 h vuodessa eli yhteensä 175 tuntia viiden vuoden aikana. Jatkuva itsensä kehittäminen voi sisältä esimerkiksi kursseja, kongresseja,  luennointia, artikkelien kirjoittamista, tutkimusta, itseopiskelua ja ammatillisen kirjallisuuden lukemista. Lue lisää

Taso D
Tasolla D henkilön tulee esittää näyttö siitä, että hän on viimeisen viiden vuoden aikana jatkuvasti kehittänyt omaa projektinjohdollista osaamistaan vähintään 35 h vuodessa eli yhteensä 175 tuntia viiden vuoden aikana. Jatkuva itsensä kehittäminen voi sisältä esimerkiksi kursseja, kongresseja, luennointia, artikkelien kirjoittamista, tutkimusta, itseopiskelua ja ammatillisen kirjallisuuden lukemista. Lue lisää


Ota yhteyttä:

sertifiointi@pry.fi
p. 040 533 6775