IPMA® Education Registration

Kansainvälinen IPMA (International Project Management Association) on kehittänyt palvelun, jossa arvioidaan projektihallinnan erilaisia kursseja ja koulutusohjelmia. Lue lisää IPMA® Registration systemistä

Maailmalla on arvioitu jo useita kymmeniä projektihallinnan koulutuksia kymmenissä eri maissa. 

Katso arvioidut kurssit 


IPMA® Registration prosessi

 1. Koulutusorganisaatio arvioi koulutuksen sisällöllisen vastaavuuden verrattuna IPMAn ICB 4.0  pätevyyselementteihin.  Koulutusorganisaatio tekee itsearvioinnin koulutuksen toteutustavan, koulutusmuodon ja koulutusmateriaalin pohjautuen.
 2. Maakohtaisesti kaksi riippumatonta arvioitsijaa tekee koulutusorganisaation toimittaman laajan materiaalin perusteella itsenäisesti saman arvioinnin.
 3. Lopullinen arviointi tehdään yhteistyössä arvioitsijoiden ja koulutusorganisaation kanssa

IPMA® Registration hyödyt

 1. Arviointi antaa kuvauksen pätevyyselementtikohtaisesti koulutusohjelman vaikuttavuudesta osallistujan osaamisen kehittymiseen koulutusohjelmassa. 
 2. Rekisteröity koulutusohjelma antaa potentiaalisille asiakkaille kansainvälisen mittapuun mukaisesti mahdollisuuden arvioida koulutuksen tuoman arvon pätevyyselementtikohtaisesti.
 3. Koulutusorganisaatio saa palautteen perusteella objektiivisen viitekehyksen koulutuksensa jatkokehittämiseen.

Ensimmäinen Suomessa IPMA rekisteröity projektihallinnan koulutusohjelma


IPMATalentVectia
Project Excellence Training Program


Arvioitsijoiden näkemys Talent Vectian ”Project Excellence Training Program” koulutusohjelmasta: 
Koulutusohjelmassa käsitellään kaikki ICB 4.0 pätevyyselementit (28 kpl) vähintään perustasolla. 

Laajemmin käsitellään läpi seuraavat pätevyyselementit: 
 • Hallinto, rakenteet ja prosessit
 • Valta ja kiinnostus
 • Henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus
 • Suhteet ja sitoutuminen
 • Johtajuus
 • Ryhmätyö
 • Aika
 • Organisaatio ja informaatio
 • Rahoitus
 • Resurssit
 • Riskit ja mahdollisuudet
 • Sidosryhmät 
Syvällisemmin käsitellään seuraavat pätevyyselementteihin: 
 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Henkilökohtainen viestintä
 • Vaatimukset ja tavoitteet
 • Laajuus
 • Suunnittelu ja ohjaus
Lue lisää Project Excellence -ohjelman asiakaskohtaisesta toteutuksesta
Lue lisää ohjelman avoimesta kurssitoteutuksesta

Lisätietoa:

Timo Saros, timo.saros@pry.fi, 0400 623 171

Lataa esite

IPMA registration