oppilaitosyhteistyö

Oppilaitokset ja yliopistot
- PRY:n strateginen kumppani

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat Projektiyhdistykselle strategisesti tärkeä sidosryhmä ja -kumppani. PRY:n visiona on nostaa projektiosaaminen Suomessa kansalaistaidon tasolle. Tavoitteeseen pääsemiseksi projektinhallinta ja projektijohtaminen pitää viedä osaksi opetusohjelmaa kaikilla koulutustasoilla. Projektiyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä useiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa mm. opinnäytetöiden, opiskelijoiden projektinhallinnan sertifioinnin ja opiskelijoiden kansainvälisen projektijohtamisen mestaruuskilpailun yhteydessä (PMC). Oppilaitokset ovat aktiivisesti mukana myös Projektiyhdistyksen alueellisten PM Clubien toiminnassa. PRY:n Academic Summit -verkosto on kaikille oppilaitoksille avoin verkosto, jossa säännöllisesti kohtaavat sekä projektialan tutkijat että opettajat. 

Haluatko mukaan Projektiyhdistyksen oppilaitosyhteistyöhön? Ota yhteyttä: joxi.kaaja@pry.fi