PMAF Foundation
-opiskelijasertifiointi 

PMAF Foundation on tarkoitettu OKM alaisille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, jotka kouluttavat opiskelijoilleen projektinhallintaa ja haluavat hyödyntää kansainvälistä sertifiointia opetuksessaan sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa PMAF Foundation sertifikaatin opiskelun yhteydessä.


PMAF Foundation –sertifikaatti perustuu IPMA level D –sertifikaatin kompetenssivaatimuksiin.
PMAF Foundation-koe suoritetaan täysin tietokoneavusteisena, jonka johdosta PMAF Foundation voidaan toteuttaa oppilaitoshinnoittelulla. Sisällöllisesti Foundation vastaa IPMA Level D –vaatimustasoa.

Oppilaitoksille PMAF Foundation tarjoaa yhteismitallisen, kansainväliseen kriteeristöön ja työelämän vaatimuksiin perustuvan mittarin projektinhallinnan koulutuksen tasosta ja osoitusopetuksen laadukkuudesta.

Opiskelijoille PMAF Foundation –sertifikaatti on puolueeton todistus kansainvälisen IPMA ICB:n (ja NCB:n) määrittämän projektikäsitteistön ja eri projektinhallintamenetelmien ymmärryksestä. Sertifikaatti täydentää vastavalmistuneen CV:tä ja helpottaa työnsaantia projektitehtäviin haettaessa. Sertifikaatin suorittaminen helpottaa myös muiden projektinhallinnan sertifiointien suorittamista myöhemmin työelämään siirtymisen jälkeen.

Oppilaille järjestetyn projektinhallintaopetuksen tulee kattaa IPMAn pätevyysalueet kts. Projektin johdon pätevyys 3.0

Sertifiointi suoritetaan oppilaitoksen ATK-luokassa. Projektiyhdistys ohjeistaa koetilaisuuden järjestelyt ja opastaa oppilaitoksen yhteyshenkilöt kokeen valvonnan.

Projektiyhdistys auttaa oppilaitoksia PMAF Foundation sertifioinnin käyttöönotossa ja tukee projektinhallinnan opetuksen ja sertifiointiprosessin integrointia.

Lisätietoja ja oppilaitoskohtaiset PMAF Foundation esittelyt: joxi.kaaja@pry.fi


PRY:n järjestämä IPMA 4-L-C on Suomessa tunnetuin projektinhallinnan sertifiointijärjestelmä.

PMAF Foundation -sertifikaatin voivat suorittaa myös oppilaitosten henkilökuntan kuuluvat (osana opiskelijakierroksia)

PMAF Foundation, lukuvuosi 2016-2017 erikoishinnoittelu:
PMAF Foundation -sertifiointikierros, rajoittamaton määrä osallistujia: 2.000€/kierros
Erikoisetu PMC-kilpailuun osallistuville oppilaitoksille: 1.500/kierros, rajoittamaton osallistujamäärä

HUOM: PMAF Foundation -sertifikaatti on tarkoitettu ainoastaan oppilaitoksille, sitä eivät voi tarjota yritykset osana kurssitarjontaansa.