Historia 

Yhdistyksemme historiaan mahtuu alun innokkaita pioneerivuosia ja pyyteetöntä talkoohenkeä. Välillä toiminta nuivahtaa ja jatkuva rahapulakin piinaa. Sitten löydetään uusi vaihde, uusia toimintamuotoja ja laajempi jäsenyyspohja. Toiminta lähtee uuteen nousuun. 


Projektiyhdistyksen merkkipaalut

Projektiyhdistys perustettiin vuonna 1978.

Ajatus syntyi vuonna 1977 Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskuksen (INSKO) järjestämän Toimintaverkkokurssin aikana. Silloin nähtiin, että on kysymys paljon laajemmasta asiasta kuin toimintaverkkotekniikat ja niiden soveltaminen. Niinpä nimeksi päätettiin valita Projektitoimintayhdistys.

Yhdistyksen oma lehti alkoi ilmestyä monisteena varsin pian yhdistyksen perustamisen jälkeen. 

Lamaa ja uhkakuvia

1980-luvun lopulla yhdistyksen toiminta alkoi polkea paikallaan. Jäsenmäärä ei enää kehittynyt. Maksavien henkilöjäsenten määrä vaihteli 200:n kahta puolen ja kannatusjäseniä oli 80-luvun lopulla vain seitsemän. Tässä vaiheessa harkittiin jopa Projektitoimintayhdistyksen lopettamista tai liittämistä johonkin suurempaan järjestöön.

Viimein löydettiin ratkaisumalli kauan suunnitteilla olleelle ajatukselle palkata yhdistykselle toiminnanjohtaja.
Pekka Raja-Halli
Pekka Raja-Halli
Syksyllä 1990 yhdistyksen ensimmäisenä toiminnanjohtajana aloitti Pekka Raja-Halli osapäiväisesti.
Yritysjäsenyys mukaan
Vuonna 1994 yhdistys muuttui henkilöjäsenyhdistyksestä projektitoimintaa toteuttavien henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen yhteistyöjärjestöksi.

Ensimmäinen Projektitoimintapäivä järjestettiin 1995 Espoon Hanasaaressa ja siihen osallistui runsaat 50 alasta innostunutta. Tilaisuudessa julkistettiin myös ensimmäinen vuoden projekti, joksi valittiin Jouko Salonen Terasto Oy:n (Pöyry-yhtiö) toteuttama Aspocomp Oy:n piirilevytehdas Salossa. 
Sertifiointitoiminta alkaa

Ensimmäiset projektipäälliköiden sertifioinnit toteutettiin Suomessa keväällä 1997 hollantilaisten arvioijien toimesta. Jatkossa sertifioinnista kehittyi merkittävä osa yhdistyksen toimintaa.

Rauno Puskala
Rauno Puskala
Rauno Puskala aloitti toiminnanjohtajana vuoden 1999 alussa. Vuonna 2001 yhdistyksen uudeksi nimeksi vahvistettiin Projektiyhdistys ry. 

Ensimmäiset SIG-ryhmät perustetaan
Vuonna 2002 perustettiin kuusi ensimmäistä SIG-ryhmää (Special Interest Group). Jäsenille suunnattuihin teemailtoihin alettiin panostaa entistä enemmän. Projektipäivistä on muodostunut 2000-luvun puolesta välistä alkaen erittäin suosittu verkostoitumispaikka, joka nykyään kokoaa yhteen jopa 1 000 projektialan ammattilaista.

Jyry Louhisto
Jyry Louhisto
Yhdistyksen kolmanneksi toiminnanjohtajaksi valittiin Jyry Louhisto vuonna 2006. Yhdistyksen nykyinen toimitusjohtaja Timo Saros aloitti vuonna 2014. 

Nyt meitä on noin 4000
Nykyään yhdistyksessä on noin 4 000 jäsentä, toiminnassa on yhdeksän SIG-ryhmää, aluetoimintaa 3 paikkakunnalla ja sertifioituja projektiosaajia on yli 4 000. 

Projektiyhdistyksen 1. kunniajäsenen Juhani Silvasti kirjoitti yhdistyksen 30-vuotishistoriikin vuonna 2008.

>> Tutustu 30-vuotishistoriikkiin kokonaisuudessaan