Tutkimukset ja kyselyt


Projektialan ammatillinen kysely 2016

Projektiyhdistys toteutti tämän ensimmäisen projektiammattilaisille suunnatun kyselyn touko-kesäkuussa 2016. Tietääksemme tämä kysely ja sen tulokset ovat ainutlaatuiset Suomessa – ja muissakin Pohjoismaissa. 
Kysely lähetettiin yhdistyksen noin 4000 jäsenelle ja noin 2000 yhdistyksen rekisterissä olleille IPMA sertifikaatin suorittaneille ei-jäsenille. Lisäksi linkkiä kyselyyn jaettiin yhdistyksen kotisivuilla sekä some-kanavissa. Kyselyyn vastasi 896 projektialan ammattilaista. 

Vastaajista 60% oli miehiä ja 40% naisia. Vastaajista 62 % oli yhdistyksen jäseniä. Tämän tutkimuksen mukaan yhdistyksen jäsenillä on keskimäärin 11% suurempi palkka kuin ei-jäsenillä. Vastaajat ovat kohtuullisen korkeasti koulutettuja eli 81 % oli joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja 2% tohtorinarvo. Tämän tutkimuksen mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on 7% korkeampi palkka kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla ja vastaavasti ylemmän korkeakoulututkinnon 10% korkeampi. Voidaan siis todeta, että projektialallakin koulutus kannattaa aina. 

Vastaajista 75 % oli jokin sertifikaatti ja 31 % enemmän kuin yksi sertifikaatti. 65 % vastaajista on suorittanut jonkin IPMA sertifikaatin. Vastausten perusteella sertifioituneella on keskimäärin 4,5 % suurempi palkka kuin sertifioitumattomalla. 

Vastaajista miehillä keskimääräinen kuukausipalkka on 5.128 €/kk ja naisilla vastaavasti 4.593 €. Voidaan siis todeta, että projektialalla naisen euro on 88 senttiä. 

Opimme paljon tästä ensimmäisestä kyselystä ja tavoitteenamme on jatkossa tehdä vastaava kysely vuosittain. 

Lue lisää kyselyn tuloksista 


Projektijohtamisen tila Suomessa 2016

Talent Vectia toteutti yhteistyössä Projektiyhdistyksen kanssa lokakuussa 2016 neljännen kerran projektijohtamisen kyselytutkimuksen (aiemmat 2007, 2009 ja 2011).

Tavoitteena oli kartoittaa projektijohtamisen tulevaisuuden suuntauksia suomalaisissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 251 henkilöä niin julkishallinnosta kuin yksityissektorilta. 

Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin näkökulmiin: 
- Projektijohtamisen ja –osaamisen merkitys organisaatioiden menestystekijänä 
- Millä tavoin yritykset ja organisaatiot suhtautuvat projektijohtamiseen johtamismuotona? 
- Mitkä ovat projektijohtamisen tulevaisuuden suuntaukset suomalaisissa organisaatioissa? 
- Mitkä ovat projektitoiminnan kriittiset osaamiset ja kyvykkyydet? 
- Millaisia oppeja olisi havaittavissa suomalaisista megahankkeista? 

Katso kyselyn tulokset tästä