Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

9.2.2017 13.56

Asiaa kestävästä kehityksestä ja vuoden projektista projekti- ja ympäristöalan ammattilaisille

PRY:n SIG-16 'Cleantech ja kestävä kehitys projekteissa' -ryhmän ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksen (YJY) 8.2.2017 järjestämässä 'Project of the year and sustainability in project management' -tilaisuudessa kuultiin vuoden 2016 projektista sekä laajemmin kestävän kehityksen huomioimisesta projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Gilbert Silvius_SIG-16Esitykset aloitti kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija professori Gilbert Silvius otsikolla 'Sustainability in Project Management'. Gilbert painotti projektien roolia kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa ja sosiaaliseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen näkökulmaan liittyvien asioiden tasapainottamista. Samoin projektin hallintamallissa tulisi huomioida sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkökulmat. Ensin mainittu liittyy projektin aikaisiin toimenpiteisiin ja jälkimmäinen projektista syntyvään tuotteeseen ja sen elinkaaren arviointiin. Gilbertin esityksen lopuksi kuulimme, että kestävä kehitys tulisi olla oleellisena osana mukana alusta alkaen kaikissa projektin suunnittelun osa-alueissa. Tällöin se on myös kustannustehokasta.

Pamela WhitePamela White tarjosi käytännön esimerkin ja puhui jo Projektipäivillä vuoden 2016 projektipalkinnon saaneesta 'Rural Village Water Resources Management Project, Nepal' -projektista. Hänen esityksestään kävi selvästi ilmi, että myös kehitysyhteistyöprojektissa tulee näkökulman olla riittävän laaja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Vesihuoltoon ja sanitaatioon liittyvän projektin tapauksessa tämä tarkoitti sitä, että asioita piti tarkastella myös tasa-arvokysymysten, ympäristövastuun, paikallisen väestön osallistamisen ja konfliktien ratkaisun kannalta. Annetulla budjetilla tuli myös saada tietyt selvästi mitattavat tavoitteet aikaiseksi.Palaa otsikoihin