Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

2.11.2017 11.57

”Kyvykkyydet allianssiprojektin hallintaan” valittiin vuoden akateemiseksi projektiteoksi

Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta palkitsi vuoden akateemisena projektitekona Anna-Maija Hietajärven väitöskirjan ”Kyvykkyydet allianssiprojektin hallintaan”. Tämä Academic PM Award -palkinto julkistettiin Projektipäivillä 1.11.2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Academic PM awardOulun yliopistossa väitelleen Anna-Maija Hietajärven väitöstyössä on määritetty allianssihankkeiden hallintaan tarvittavia organisaatioiden kyvykkyyksiä ja allianssin johtamista tukevia prosesseja. Suomen ensimmäisistä infrastruktuuri- ja rakennusalan allianssihankkeista saadut empiiriset tulokset korostavat organisaatioiden yhteisten kyvykkyyksien merkitystä allianssiprojekteissa.

Tutkimuksen perusteella integroinnin suunnittelu ja toteutus, yhteistoiminnallisen projekti-identiteetin rakentaminen sekä uusien ideoiden ja mahdollisuuksien aktiviinen tunnistaminen ja hyödyntäminen vaikuttavat allianssihankkeiden onnistumiseen. Tutkimuksen tuloksena määritettiin kyvykkyysvaatimuksia, joita allianssihankkeissa toimiminen asettaa hankkeisiin osallistuville yrityksille sekä yritysten yhteisesti muodostamille projektiorganisaatioille. Hankkeeseen osallistuvan organisaation allianssikyvykkyys ja yhteiset projektiverkoston kyvykkyydet luovat perustan allianssihankkeen hallinnalle.

Projektiyhdistyksen palkintoraadin mukaan väitöskirjan aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa on toteutettu viime vuosina useita laajoja projekteja allianssimallilla. Väitöskirja on akateemisesti korkeatasoinen. Sen tulokset on julkaistu neljässä vertaisarvioidussa artikkelissa ja se on hyväksytty arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”. Työ tarjoaa selviä suosituksia suomalaisille projektiyrityksille allianssihankkeiden johtamiseen, esim. tunnistamalla allianssihankkeiden menestykseen vaikuttavia kyvykkyyksiä, sekä kuvaamalla seikkaperäisesti, millä keinoin yritykset voivat vahvista projektin identiteettiä. Työ yhdistää myös yritysten väliseen yhteistoimintaan liittyvät kyvykkyydet allianssiprojektien menestykselliseen läpivientiin.

Projektiyhdistyksen Academic PM Award –palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin‐ tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.

OP4_2504

Lisätietoa:

Anna-Maija Hietajärvi, am.hietajarvi@gmail.com, 0407392004
Academic PM Award-kilpailu ja Projektiyhdistys: timo.saros@pry.fi, 0400 623 171
Väitöskirja: Anna-Maija Hietajärven väitöskirja


Palaa otsikoihin