Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

29.11.2017 12.42

Risto Pelinistä kahdeksas kunniajäsen

Projektiyhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin Risto Pelin yhdistyksen kahdeksanneksi kunniajäseneksi.

RistoPelin_pieniRisto Pelin oli mukana aktiivisena jo yhdistyksen perustamiskokouksessa ja toimi useita vuosia yhdistyksen hallituksessa eri tehtävissä. Risto aloitti yhdistyksen lehden toimittamisen ja toimi lehden päätoimittajana useita vuosia. 

Hän oli aktiivinen ensimmäisen suomalaisen toimintaverkkostandardin määrittelyssä, joka hyväksyttiin lopuksi SFS-standardiksi. Lisäksi hän oli aktiivinen pohjoismaisen projektinhallinta sanaston laadinnassa yhteistyössä muiden Nordnet jäsenten kanssa. 

Risto osallistui aktiivisesti kansainvälisiin INTERNET/IPMA seminaareihin sekä referoi niiden antia yhdistyksen jäsentilaisuuksissa. 

Risto Pelin on kirjoittanut useita projektitoimintaa käsitteleviä kirjoja, joista yhtä yhdistys suosittelee edelleen ennakkolukemiseksi ennen IPMA -sertifioinnin suorittamista.

Palaa otsikoihin