Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

14.9.2018 7.21

SIG-16 tutustui Deep Heat -pilottiprojektiin

Projektiyhdistyksen SIG-16 -ryhmä pääsi 12.9. tutustumaan St1:n tuotantojohtaja Tero Saarnon esittelemään Deep Heat -pilottiprojektiin, jossa Otaniemen kallioperään on porattu kaksi reikää: 6,4 kilometrin ja 3,3 kilometrin syvyinen. Kun toinenkin reikä ulottuu samaan 6,4 kilometrin syvyyteen, saadaan tästä geolämpölaitoksesta 40 MW:n teholla lämpöenergiaa. Laitos on nykyisten suunnitelmien valossa valmis tuotantoon vuoden 2019 lopulla.

St1_Deep_Heat_20180912Toimintaperiaate on yksinkertainen: toisesta reiästä pumpataan vettä alas kallioperään, jossa se kuumenee kallioperässä luontaisesti olevan lämmön vaikutuksesta. Kallio on 6,4 kilometrin syvyydellä 130-asteista ja toisesta reiästä ylös nouseva kuuma vesi noin 120-asteista. Syntynyt lämpö syötetään lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Näin tapahtuva lämmöntuotanto on sekä päästötöntä että tuotantokustannuksiltaan lähes olematonta.

Kaivojen porauksessa käytettiin aluksi ilmavasarateknologiaa, jolla päästiin 4,5 kilometrin syvyyteen. Tämän jälkeen ensimmäisen reiän porausta kovaan kallioperään jatkettiin vesivasarateknologialla sekä perinteisellä kiertoporaustekniikalla, jota optimoimalla on porattu lopulliseen, veden lämpötilan kannalta riittävään syvyyteen.

Maanjäristyksiä Otaniemessä

Stimulointivaihe, jossa seurattiin reikään syötettävän veden virtausta kallion sisällä olevissa raoissa, on saatu suunnitelman mukaan onnistuneesti päätökseen heinäkuussa. Stimuloinnin tulosten analysoinnilla on tavoitteena täsmentää, mihin suuntaan toisen reiän loppuosa maan alla porataan ja miten vesi saadaan virtaamaan maan alla reikien välillä. Veden kulkua kalliossa seurattiin syviin porareikiin asennettujen geofonien avulla.

Stimulointivaiheen jälkeen tehdään analyysit veden virtauksesta kallioperässä. 5 - 7 kuukautta kestävän analyysivaiheen ja poraustauon aikana myös poraustekniikkaa kehitetään edelleen kustannustehokkaammaksi.

Geofoneilla tehdyt mittaukset ovat toistaiseksi osoittaneet St1 Deep Heat:in 'syylliseksi' noin 44 000 mikromaanjäristykseen. Suurin näistä oli Richterin asteikolla 1,9 magnitudin suuruinen, mitä ei vielä huomaa muuten kuin äänenä.

Tulevaisuuden energiaa

Geolämpölaitoksen on suunniteltu kattavan jopa kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Pilottiprojektin onnistuessa tekniikka voidaan ottaa käyttöön muuallakin.

Geolämpövoimaloita on käytössä jo esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Islanti on suotuisan geologisen sijaintinsa ansiosta jo vuosia tuottanut kaiken tarvitsemansa lämmön ja puolet sähköstään geotermisellä energialla.

Teksti: Kai KoskinenPalaa otsikoihin