Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

31.10.2018 9.58

Väitöskirja rakennusmaailmasta sekä projektiammattilaisuuden edistäminen valittiin vuoden akateemisiksi projektiteoiksi

Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta palkitsi tänä vuonna kaksi hyvin erityyppistä toimintaa vuoden akateemisena projektitekona. Toinen on rakennusprojektien verkostoja tutkiva väitöskirja ja toinen vuosikymmenten työ projektiammattilaisuuden edistämisessä etenkin ammattikorkeakoulujen opetuskokonaisuuksien kautta. Nämä Academic PM Award -palkinnot julkistettiin Projektipäivillä 31.10.2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Tuotetoimittajille vahvempi asema rakennusprojekteissa

RamiSariolaRami Sariolan Tampereen teknisen yliopiston hyväksymässä väitöskirjassa tutkittiin tuotetoimittajien, pääurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisten suhteiden ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tutkimus tuo olennaista hyötyä rakennusalalle listaamalla käytännön toimenpiteitä, joilla tuotetoimittajat, pääurakoitsijat ja suunnittelijat voivat kehittää rakennusalaa yhdessä.

Rami Sariola sai idea väitöskirjan tekemiseen rakennusalan tuotetoimittajien haastatteluissa. Tuotetoimittajat kertoivat, että heillä on heikot suhteet rakennusalan muihin osapuoliin. Tuotetoimittajat pääsevät mukaan projekteihin pääosin hintakilpailun kautta ja uusien tuotteiden tuominen markkinoille on erittäin haastavaa.

Projektiverkostojen heikko yhteistyö rakennusalalla on tunnistettu ongelmaksi akateemisessa tutkimuksessa aikaisemminkin, mutta tutkimus on keskittynyt pääurakoitsijoihin ja tilaajiin. Tuotetoimittajat eivät ole saaneet juurikaan huomiota akateemisessa tutkimuksessa, vaikka heidän toimittamansa tuotteet muodostavat noin 50% rakennusprojektien kustannuksista. Tuotetoimittajat myös kehittävät suurimman osan rakennusalan innovaatioista.

”Rami Sariolan työ tuo merkittävää uutta tietoa siitä, miten toimittajayritykset hallitsevat epäjatkuvuuden ongelmaa. Tutkimus esittää myös useita selkeitä suosituksia käytänteiden kehittämiseen Suomalaisissa projektiyrityksissä. Työn tuloksia on julkaistu arvostetuissa rakennusalan julkaisuissa”, Projektiyhdistyksen tieteellinen toimikunta perustelee valintaansa.  

Yli 30 vuotta projektiammattilaisuuden edistämistä

JussiYlänenJussi Ylänen on toiminut yli 30 vuotta projektitoiminnan parissa. Hänen taustansa on ohjelmistokehityksessä, mutta hän siirtyi ammattikorkeakoulutuksen pariin vuonna 1996 ja sai heräämisen projektiosaamisen tärkeydestä yleisesti.

Pitkältä uraltaan Jussi Ylänen haluaa nostaa esiin viimeisen vuoden aikana tehdyn työn projektiosaamisen opetuksen kehittämisessä osana Tampereen ammattikorkeakoulun ylempiä amk-opintoja. Hän toteuttaa osaamisen kokonaisuutta, joka on mahdollisuus kaikille Tamkin yamk-opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen nojaudutaan myös, kun opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus sertifioitua PMAF-kokeen kautta.

 ”Sertifikaatti on jo nyt ollut ratkaisemassa opiskelijan urakehityksen ja uuden työpaikan saannin”, Ylänen kertoo. Hän on erityisen iloinen siitä monialaisuudesta, joka opiskelijoiden taustojen kautta tulee näkyväksi. Mukana on kaikkien koulutusalojen osaajia.

Viime elokuussa käynnistyi uusi kehittämisprojekti, jossa selvitetään sosiaali- ja terveysalojen tarpeet osana projektiorientoitunutta yhteiskuntaa. Ylänen on mukana hankkeessa.

Projektiyhdistyksen tieteellinen toimikunta kiittelee Jussi Yläsen pitkää ja monipuolista toimintaa projektiammattilaisuuden hyväksi. Hän on rakentanut yhteyksiä opetuksen, tieteellisen tutkimuksen, sekä yritysten projektien välillä.  Lisäksi hän on vetänyt PRY:n aluetoimintaa Tampereen seudulla. Mainittavaa on myös kiinnostus oman projektiosaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Rami Sariola, Fira Oy, rami.sariola@gmail.com  0401802225            
Väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4139-1
Väitöstiedote: http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/arti?art_id=472

Jussi Ylänen, Tampereen ammattikorkeakoulu, jussi.ylanen@tamk.fi, 050 5583285 


Palaa otsikoihin