Banneri_3400x624_Academic PM

Academic PM Award

Academic PM awardOsataan sitä teilläkin – eikö vain!
Maailma ei ole täydellinen eivätkä kaikki projektitkaan aina onnistu. Vielä on varaa parantaa. On etsittävä syitä epäonnistumiseen ja löydettävä uusia keinoja onnistumiseen. Projektiammattitaito on hyvä saada jo opiskeluvaiheessa. Siksi Projektiyhdistys nostaa esiin projektialan tieteellisen tutkimuksen ja tutkintoon tähtäävän koulutuksen saavutuksia, jotka syventävät projektien tuntemusta, kohottavat ammattitaitoa ja edistävät omalta osaltaan projektien onnistumista.

Tutkitaanko teillä projektien olemusta ja dynamiikkaa? Onko teillä tehty projektialan uran uurtavaa tutkimusta? Onko teillä erityisesti kehitetty projektialan opetusta? Onko akateeminen lopputyösi hyväksytty kiitettävänä?

Panostuksenne voi olla Academic PM Award -palkinnon arvoinen.

Mikä on Academic PM Award?

Academic PM Award –palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin- tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle projektialan tutkimukselle, väitöskirjalle, opinnäytteelle tai projektialan opetuksen kehittämiselle tai laajentamiselle.

Hakuprosessi on kaikille avoin

Palkintoa voi hakea alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse tn@pry.fi vaikkapa vapaamuotoisella powerpoint-esityksellä, joka kertoo: kuka on tehnyt, miksi ja mitä sekä millaista palautetta tutkimuksesta, väitöskirjasta, opinnäytteestä tai opetuksesta on saatu. Hakemuksen pitää olla niin seikkaperäinen, että Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta saa sen perusteella hyvän kokonaiskuvan hakemuksen kohteesta. Hakuaika on 15.1 – 31.8.2019.

HAKULOMAKE

Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta arvioi hakemukset ja pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta.


Menestyjille mainetta ja kunniaa

Academic PM Award –palkinnon (arvo 1 000 euroa) saava henkilö/ryhmä ja kaikki mahdolliset kunniakirjan saaneet palkitaan juhlallisesti Projektipäivillä 29.-30.10.2019. He saavat myös vapaasti osallistua molempien päivien ohjelmaan. Palkitusta projektialan akateemisesta teosta julkaistaan artikkeli Projektitoimintalehdessä. Siitä kerrotaan myös jäsentiedotteessa, yhdistyksen kotisivuilla, PRY-blogissa ja sosiaalisen median tiedotteissa.

Voittajalle ja kunniamaininnan saaneille tarjotaan optiona myös mahdollisuutta esitellä tuloksia kiinnostuneelle yleisölle PRY:n tapahtumissa. Palkittu saa käyttöönsä graafisen logon, jota voi käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.