Banneri_3400x624_vuoden projektiteko

Vuoden projektiteko

Vuoden Projektiteko

Opittiinko projektissanne uutta? Onnistuitteko tuottamaan hyötyä yhteiskunnallisesti? Kehitittekö tai sovelsitte kokonaan uusia menetelmiä? Syntyikö uusia innovaatioita? 
Älä unohda aarrettasi projektisalkkuun. Onnistumista kannattaa hehkuttaa. Hyvä kello saa kuulua kauas. Räväytä tiimisi innovatiivinen projektipanos kaiken kansan nähtäville. Se voi hyvinkin olla: Vuoden projektiteko!


Mikä on Vuoden projektiteko?

Projektiteko voi olla yhteiskunnallisesti merkittävä. Se voi tuoda uuden oivallisen ratkaisun työ- ja arkielämän ongelmaan. Tai se on tuloksekkaasti vaalinut ympäristö- ja luontoarvoja. Tai se on voinut avata organisaatiolle uuden liiketoiminnan ja laajempia markkinoita. Projektiteko voi olla organisaatiolle arvokas referenssi markkinoinnissa ja tarjoustoiminnassa. Toisaalta projektiteko voi olla vaikkapa toimialalle ansiokkaasti sovellettu uusi toimintatapa, projektimalli, sopimus- tai yhteistyömalli tms.

Kilpailu ja hyvät esikuvat kehittävät ja innoittavat. Siksi Projektiyhdistys nostaa vuosittain esille rohkeita, ainutkertaisia ja tuloksellisia projektitekoja.

Tähän kilpaan voi koko projektimaailman kirjo osallistua. Projektiteon ainutkertaisuus, innovatiivisuus ja saavutetut hyödyt on vain osoitettava. Tuomaristo valitsee hyvien joukosta erinomaisen Vuoden projektiteoksi.


Hakuprosessi on kaikille avoin

Projektitekoa voi tarjota suullisesti tai sähköpostitse Projektiyhdistyksen toimiston henkilökunnalle tai täyttämällä alla olevalla lomakkeen tai vaikkapa vapaamuotoisella powerpoint-esityksellä, joka kertoo: kuka on tehnyt, mitä ja miksi ja mitä hyötyä teko on tuottanut. Palkintotyöryhmä arvioi teon merkitystä ja sen jälkeen toimisto voi etsiä siitä lisätietoa. 

Hakuaika on 15.1 – 31.8.2019

HAKULOMAKE

Menestyjille mainetta ja kunniaa


Vuoden projektiteon toteuttaja ja kaikki kunniakirjan saaneet palkitaan juhlallisesti Projektipäivillä 29.-30.10.2019. He saavat myös vapaasti osallistua molempien päivien ohjelmaan. Palkituista projektiteoista julkaistaan artikkelit Projektitoimintalehdessä. Niistä kerrotaan myös jäsentiedotteessa, yhdistyksen kotisivuilla, PRY-blogissa, sosiaalisen median tiedotteissa ja mahdollisessa media/lehdistötiedotteessa.

Optiona on päästä esittelemään projektitekoa kiinnostuneelle yleisölle PRY:n tapahtumissa. Palkitut projektiteot saavat myös käyttöönsä graafisen logon, jota voivat käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.