Banneri_3400x624_vuoden projektiteko

Vuoden projektiteko

Vuoden ProjektitekoÄlä unohda aarrettasi projektisalkkuun. 
Onnistumista saa hehkuttaa.
Hyvä kello saa kuulua kauas. Räväytä tiimisi innovatiivinen projektipanos kaiken kansan nähtäville. Se voi hyvinkin olla: Vuoden projektiteko!

Mikä on Vuoden projektiteko?

Kilpailu ja hyvät esikuvat kehittävät. Siksi Projektiyhdistys nostaa vuosittain esille rohkeita, ainutkertaisia ja tuloksellisia projektitekoja.

Projektiteko voi olla yhteiskunnallisesti merkittävä, tuoda oivallisen ratkaisun työ- ja arkielämän ongelmaan. Tai se on tuloksekkaasti vaalinut ympäristö- ja luontoarvoja. Tai se on voinut avata organisaatiolle uuden liiketoiminnan ja laajempia markkinoita. Projektiteko voi olla organisaatiolle arvokas referenssi markkinoinnissa ja tarjoustoiminnassa. Toisaalta projektiteko voi olla vaikkapa toimialalle pilotoitu uusi toimintatapa, projektimalli, sopimusmalli tms.

Tähän kilpaan voi koko projektimaailman kirjo osallistua. Projektiteon ainutkertaisuus, innovatiivisuus ja saavutetut hyödyt on vain osoitettava. Tuomaristo valitsee hyvien joukosta erinomaisen Vuoden projektiteoksi.


Hakuprosessi on kaikille avoin

Projektitekoa voi tarjota suullisesti tai sähköpostitse Projektiyhdistyksen toimiston henkilökunnalle tai täyttämällä Vuoden Projektitekoalla olevalla lomakkeen tai vaikkapa vapaamuotoisella powerpoint-esityksellä, joka kertoo: kuka on tehnyt, mitä ja miksi ja mitä hyötyä teko on tuottanut. Palkintotyöryhmä arvioi teon merkitystä ja sen jälkeen toimisto voi etsiä siitä lisätietoa.

Hakuaika on 1.3 – 31.8.2018


Menestyjille mainetta ja kunniaa


Vuoden projektiteon toteuttaja ja kaikki kunniakirjan saaneet palkitaan juhlallisesti Projektipäivillä 30.10.-31.10.2018. He saavat myös vapaasti osallistua molempien päivien ohjelmaan. Palkituista projektiteoista julkaistaan artikkelit Projektitoimintalehdessä. Niistä kerrotaan myös jäsentiedotteessa, yhdistyksen kotisivuilla, PRY-blogissa, sosiaalisen median tiedotteissa ja mahdollisessa media/lehdistötiedotteessa.

Optiona on päästä esittelemään projektitekoa kiinnostuneelle yleisölle PRY:n tapahtumissa. Palkitut projektiteot saavat käyttöönsä graafisen logon jota voivat käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.