SIG-10 Systeemiajattelu

Tämän ryhmän tarkoitus on pohtia sitä kuinka systeemiajattelu ja systems engineering voivat auttaa projekteja onnistumaan. Ryhmässä pyritään löytämään vastauksia erityisesti monimutkaisten projektien ongelmiin, mutta projekteja käsitellään laaja-alaisesti ja mukaan otetaan myös projekti- ja organisaatiokulttuurinäkökulma. Keskusteluihin pyritään saamaan mukaan käytännön projektikokemusten lisäksi myös tieteellinen lähestymistapa.

Projektit onnistumaan

Yhdistämällä eri puolita teollisuutta ja tiedemaailmaa tulevia näkökulmia systeemiajattelun ja systems engineering sekä projekti- ja organisaatiokulttuurin tiimoilta, pyrimme luomaan uutta projektikulttuuri, joka mahdollistaa myös monimutkaisten projektien onnistumisen.

Kokoontumiset ja keskustelu

Tarkoitus on, että ryhmämme kokoontuisi 2-4 kertaa vuodessa. Kokoontumiset voivat tapahtua Eteläranta 10:ssa tai sitten jossain muualla sopivassa paikassa. Tarkoitus on, että kävisimme keskustelua tästä aihepiiristä ja tapahtumien sisällöstä Slack-työkalussa, jossa on perustettu ryhmä SIG10:lle. Ryhmään voi liittyä tästä


Lisäksi täyttämällä tämä lomake, saat tietoa ryhmän toiminnasta sähköpostiisi. Tulevat SIG-tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Tervetuloa mukaan!