SIG-17

SIG-17 Project Excellence
- Projektipäällikkyys ammattina

SIG -17 on perustettu vuonna 2013 ja tilaisuuksissa on käynyt yli 450 ihmistä ja osallistuminen asiantuntijakentässä on ollut aktiivista. Kehitysjohto, PMO:n vetäjät, ohjelma/hankejohtajat, projektipäälliköt ja kokeneet asiantuntijat ovat ottaneet SIG:n vahvasti omakseen.


Miksi ja Mitä?  

Projektityön ja projektipäälliköiden merkitys, rooli ja osaamisvaatimukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Projektityön ympäristö on entistä vaativampaa ja projektien kompleksisuutta lisäävät muun muassa digitalisaatio, uudet työn vaatimukset ja työroolit, työn monimuotoisuus, verkostot ja sidosryhmien kasvavat odotukset projekteille.
Kuitenkin yhä usein projektien epäonnistumisen syinä ovat mm. heikko tavoiteasetanta, projektin luonteen mukaan skaalautuva governance, projektin johtamis- ja kommunikointitaidot, sidosryhmähallinta, projektin seuranta ja muutosten hallinta.

Onnistuakseen projekteissa systemaattisesti on myös projektipäälliköiden osaamisen alati kehityttävä vastaamaan yhä paremmin projektin luonteenomaisia piirteitä. Projektin johtotiimi ja projektipäällikön henkilökohtaiset kyvyt sekä soveltuvuus vastaavaan tehtävään ovat menestyksen avaimia.

Onnistuakseen toistuvasti projektipäällikkö ja organisaatio tarvitsee viitekehyksiä, joiden avulla projektitoimintakulttuuria voidaan systemaattisesti kehittää ja projektikohtaisesti nostaa projektitoiminnan kypsyystasoa. 

Toimiessani yli 25 vuoden ajan projektijohtamisen alueella olen saanut tutustua, soveltaa useita eri viitekehyksiä eri projektiympäristöissä. Sertifioiduttani 2017 IPMA Certified Programme and Portfolio Management konsultiksi ja toimiessani IPMA Global Project Excellence asessorina, olen saanut tutustua yhteen merkittävään viitekehykseen – IPMA Project Excellence Model.

Kokemusteni valossa näen, että tämä viitekehys on erittäin hyvä ja täydentää osaltaan SIG-17 sisältö ja antia PRY:n jäsenkunnalle. 


Ryhmän toiminnasta:

Ryhmämme esittelee, tuo käytännön kokemuksia ja jakaa osallistujien kanssa erilaisia viitekehyksiä ja menettelytapoja projektikulttuurin ja projektijohtamisen ammatilliseen kehittämiseen. Keskeisimmät viitekehykset ovat: IPMA ICB 4.0 ja IPMA Project Excellence Model. Täydentäviä viitekehyksiä ovat APM Competence Framework, APM Five Dimensions sekä tulevaisuudessa IPMA:n agile leadership os ja IPMA:n Coaching viitekehyksiä.  

Ryhmän tehtävänä on jakaa osaamista, kokemuksia sekä edelleen kehittää ryhmän jäsenten osaamista ajankohtaisista projektipäällikkyyteen liittyvistä teemoista hyödyntäen edellä mainittuja viitekehyksiä ja käytäntöjä. SIG-17 tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia, jossa eri menetelmin jaetaan projektiosaamisen kehittämisen parhaita käytäntöjä, jakaa tutkimustietoa, näkemyksiä ja asiakaskokemuksia (caseja).


Lähde mukaan luomaan uusia menettelytapoja ja kehittämään ammattiosaamista. Täytä tämä lomake. Saat jatkossa tietoa ryhmän toiminnasta sähköpostiisi.

Tulevat SIG-tilaisuudet löydät tapahtumakalenterista.