SIG-19_UMA

SIG-19 Smart Way of Working

Vaihdamme tapaamisissa näkemyksiä monipaikkaisen ja hajautuneen työn mukanaan tuomista muutoksista johtamiselle, itsensä johtamiselle sekä työlle ja ympäristöille.


Tarkoituksenamme on luoda ABW -johtamisen osaamisverkosto

ABW Knowledge Network -verkostoon kuuluu poikkitieteellinen edustus monelta eri taholta, kuten toiminnan ja henkilöstön kehitys, viestintä ja muutosjohtamisen tuki, ITC, RaKi-sektori, talouden ja juridiikan osaajat– ja tietenkin tietotyöläiset.

Verkoston kautta haluamme tukea henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä sekä antaa vinkkejä työelämään heille, jotka tekevät, johtavat, tukevat tai kehittävät:

  • Projektiluonteista tietotyötä
  • Verkostomaista ja freelancer pohjaista työskentelyä
  • Monipaikkaista, liikkuvaa ja hajautettua työtä
  • Yrittäjämäistä, itsenäistä työtä


Ryhmämme on keskustelu- ja vuorovaikutusfoorumi

Levitämme ja kehitämme hyviä käytäntöjä ja ideoita laajemmallekin. Nostamme tietoisuutta mm. joustotyön eduista sosiaalisen median kautta. Ryhmän visiona on elää kuten saarnaa; eli toimia sosiaalisena verkostona niin fyysisessä kuin virtuaalisessakin toimintaympäristössä – ajasta ja paikasta entistä riippumattomammin toimivana blogien, keskusteluryhmien tms. avulla.


Tutustu ryhmän toimintaan: 

Tervetuloa mukaan tähän luovaan verkostoon! Täytä tämä lomake. Saat jatkossa tietoa ryhmän toiminnasta sähköpostiisi.

Tulevat SIG-tilaisuudet löydät tapahtumakalenterista.