SIG 21 Digitalisaatiomuutoksen johtaminen

Haluamme tuoda yhteen eri toimialojen edustajia keskustelemaan ja jakamaan osaamista sekä tietoa digitalisaation kehittämisestä projektijohtamisen näkökulmasta. Me kysymme, ohjaako digitalisaatiomuutoksen taitava johtaminen Suomen takaisin kasvu-uralle? Entä kuinka digitalisaatiomuutosta johdetaan projektitoiminnan avulla?


Miten siis hallita ja johtaa digitalisaatiomuutosta?

Digitalisaatiolla kuvataan toimintatapojen, rakenteiden, työn, ja palveluiden uudistamista tavalla, joka hävittää vanhaa ja luo uutta. Uudistaminen tapahtuu ohjelmisto- ja laiteteknologiaa hyödyntämällä niin, että perinteiset fyysiset tuotanto- ja palvelurakenteet sähköistyvät ja automatisoituvat.

Digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen projektitoimintaa hyödyntäen on yhä voimistuva trendi sekä liike-elämän että julkisen sektorin alueella.

Portfoliojohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan ohjata ja priorisoida digitaalista kehitystoimintaa kokonaisuutena tavoitteiden ja strategian mukaisesti. Viisailla päätöksillä ja ohjelmajohtamisen periaatteilla varmistetaan, että digimuutos tapahtuu, tavoiteltavat hyödyt saavutetaan mitattavasti ja että toteutettavat projektit ovat strategian mukaisia. Taitavalla projektijohtamisella varmistetaan, että digitaaliset palvelut toteutetaan annetuilla resursseilla hallitusti. Ketterillä menetelmillä ohjataan tekemistä ja lopputuloksia tarkoituksenmukaisiksi nopealla frekvenssillä.

Digitalisaatiomuutoksen johtaminen edellyttää rohkeutta kyseenalaistaa nykyiset toimintamallit ja rakenteet. Kysymys ei ole vain teknologian ja IT:n mahdollisuuksien ennakoinnista ja ymmärtämisestä, vaan erityisesti valmiudesta viedä käytäntöön suuria ja nopeita muutoksia ihmisten arjessa. Luvassa on muutoksia sekä palvelujen käyttäjien että erityisesti palvelujen tuottajien jokapäiväiseen toimintaan.

Valmius ja vahva tahtotila hyödyntää digitalisaatiomuutoksen tuomat mahdollisuudet auttavat nykyisiä ja uusia organisaatioita menestymään kansainvälisessä kilpailussa.


Oletko sinä tekemässä kilpailukykyloikkaa digitalisaation kautta? Tule mukaan keskusteluun ja kokemuksen vaihtoon. Täytä oheinen lomake ja saat jatkossa tietoa ryhmän toiminnasta sähköpostiisi.

Tulevat SIG-tilaisuudet löydät tapahtumakalenterista.