SIG-kuva

SIG-4 Riskienhallinta

Me kehitämme riskienhallinnan teoriaa ja käytännön osaamista ryhmässämme.

Keskustelemme tapaamisissa koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa ja käymme tutustumiskäynneillä alan parhaissa yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Valitsemme pohdintateemat yhteisissä tapaamisissa ryhmän jäsenten ehdotusten pohjalta.


Selvä kuva todellisista riskeistä

Perinteistä projektinhallintaa rajoittaa kapea teoriapohja. Sen avulla voidaan toteuttaa projekti, mutta se ei auta ymmärtämään ja hallitsemaan kustannusten ja keston muodostumista eikä arvontuottoa (lähde Lauri Koskela/VTT).

Projektien riskienhallinnan menetelmiä vaivaa sama näköalattomuus: keskitytään vain toteutuksenaikaisiin riskeihin, vaikka suurin osa riskeistä synnytetään jo projektin esisuunnitteluvaiheessa. Usein suurimmat riskit liittyvät projektin johtamiseen ja projektin eri osapuolten ristiriitaisiin intresseihin. Projektin alkuperäinen budjetti ja aikataulu ovat usein pielessä, koska projektien päätöksentekoprosessi tuottaa ylioptimistisia kustannuslaskelmia ja vääristelee projektista saatavia taloudellisia etuja.

Riskienhallinnan avulla on löydettävä enemmän realismia projektin esisuunnitteluun ja investointipäätöksiin. Kokonaisaikataulusta on oltava selkeä käsitys, joka perustuu todellisiin kriittisiin polkuihin ja niihin liittyviin riskeihin ja ympäristön asettamiin rajoituksiin. Kustannuslaskelmien on perustuttava todellisiin mahdollisiin skenaarioihin, joissa on huomioitu sekä projektin omat riskit että ympäristötekijät.

Projektien johtamisessa tietoa on 20% (=prosessit, menetelmät, työkalut) ja viisautta 80% (=kulttuuri, johtajuus, vuorovaikutus, tunteet).


Näitä asioita me mietimme. Joukossamme on ammattilaisia laidasta laitaan: tekijöitä, näkijöitä, konsultteja, kouluttajia, tutkijoita, ym. Lähde sinäkin mukaan. Täytä tämä lomake. Saat jatkossa tietoa ryhmän toiminnasta sähköpostiisi.

Tulevat SIG-tilaisuudet löydät tapahtumakalenterista.