Tieteellinen neuvottelukunta

Tieteellisen neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on edistää molemmin puolin hyödyllistä yhteistyötä akateemisen projektitutkimuksen ja suomalaisten yritysten projektitoiminnan välillä

Tieteellinen neuvottelukunta:

 • Välittää tutkimukseen sekä opetukseen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia tutkijoiden ja suomalaisten projektiyritysten välillä
 • Tuo uusinta tutkimustietoa projektiammattilaisten käyttöön
 • Palkitsee projektitoimintaan liittyviä opinnäytteitä, opetustekoja, ja muita saavutuksia, lue lisää
Ota yhteyttä tieteellisen neuvottelukuntaan: tn@pry.fi

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet:

Kirsi Aaltonen
Tekniikan tohtori

 • Assistant Professor, Oulun yliopisto, Tuotantotalous, projektinhallinta
 • Tutkimuksen painopistealueita: projektien sidosryhmäjohtaminen, projektiverkostojen johtaminen, yhteistoiminnallisten projektien johtaminen, projektiallianssit, kansainvälisten projektien johtaminen, projektien ja projektiyrityksen riskienhallinta, projektiverkostojen johtaminen, kestävän kehityksen teemat projekteissa
 • Julkaissut tutkimustuloksiaan mm. International Journal of Project Management, Project Management Journal, Scandinavian Journal of Management -lehdissä
Tuomas Ahola
Tekniikan tohtori
 • Apulaisprofessori, Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos, projektiliiketoiminta
 • Ma. professori (Adjunct Professor), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), projektinhallinta
 • Tutkimuksen painopistealueita ovat projektiliiketoiminta, yritysverkostot projekteissa, projektimarkkinointi, sekä projektitoimitusketjujen hallinta.
 • Julkaissut tutkimustuloksiaan mm. International Journal of Project Management, Project Management Journal, sekä Industrial Marketing Management lehdissä
Magnus Hellström
Tekniikan tohtori
 • Yliopistolehtori, Åbo Akademi, teollisuustalous
 • Dosentti, erityisesti projektiliiketoiminta, Åbo Akademi
 • Tutkimusaiheita: projektien yhteistyömuodot, palvelut ja myynti projekteissa, modularisointi, sekä kestävän kehityksen teemat projekteissa.
 • Julkaissut tutkimustuloksiaan mm. International Journal of Project Management, Journal of Service Management, Journal of Cleaner Production.
Jouko Vaskimo
Tekniikan tohtori
 • Väitöskirjan aihe: Organizational project management methodologies; Structures, contents, and use (Organisaatioiden projektinhallintametodologiat; Rakenteet, sisällöt ja käyttö)
 • Kiinnostuksen kohteet projektikentässä: projektinhallintametodologiat, projektinhallinta-alan standardointi, projektinhallinta-alan pätevyyssertifikaatit