palkinto

Tunnustukset

Kiitos on paras kannustin.  Kunniajäsenyys on kiitoksemme pitkään jatkuneesta pyyteettömästä työstä yhteisen hyvän eteen. Ansiokkaasti sertifioitunut-kunniamaininta on puolestaan kiitos huolellisesta paneutumisesta ja ponnistelusta vaativassa sertifiointiprosessissa.   


Kunniajäsenyys

Yhdistyksen syyskokous kutsuu kunniajäsenen hallituksen esityksestä. Vuosien saatossa yhdistys on kutsunut kunniajäseniksi seitsemän uskollista puurtajaa ja yhteisen asian eteenpäin viejää. 

Ansiokkaasti sertifioituneet

Sertifioitioiminnan johtoryhmä valitsee vuosittain sertifioituneiden joukosta ansiokkaasti prosessin suorittaneet ja palkitsee heidät kunniamaininnalla Projektipäivien yhteydessä. Ansiokkaasti sertifioituneet puolestaan kertovat prosessin merkityksestä uralleen ja osaamiselleen Projektioiminta-lehdessä rohkaistakseen ja kannustaakseen muitakin ammattilaisia sertifioitumaan.