Ansiokkaasti sertifioituneet

Ansiokkaasti sertifioituneet 2017

Virpi Pikkarainen, Verohallinto, IPMA Level A

Virpi Pikkarainen
Arvioitsijoiden mielestä Virpillä on hyvä kokemus salkun haltijana ja ohjelmajohtajana toimimisesta sekä toimittajan että ostavan organisaation puolella. Hänellä on vahva rooli organisaation projektikulttuurin luomisessa ja kehittämisessä. Hän näyttää omalla esimerkillään hyvää mallia organisaatiossa suunnitelmallisena ja järjestelmällisenä henkilönä. Hän on kiinnostunut itsensä jatkuvasta kehittämisestä ja on tuottelias ja aikaansaava. Lue Virpin artikkeli Sertifiointi vahvistaa omaa ammatillista osaamista Projektitoiminta -lehdestä 3/2017 s. 27

Petri Parviainen, Oy LM Ericsson Ab, IPMA Level B

Petri Parviainen
Arvioitsijoiden mielestä Petrillä oli selkeä ja kattava hakemus sekä projektinjohtoraportti. Hän oli avoin ja rakentava haastattelussa ja hänellä on hyvä projektihallinnan osaaminen. Lisäksi hänellä oli kiitettävä projektinjohdollinen onnistuminen referenssiprojektissa sekä positiivinen asenne ja hän osallistuu projektitoiminnan kehittämiseen yhtiössä. Lue Petrin artikkeli No scope, No hope Projektitoiminta -lehdestä 3/2017 s 30 

Varpu Näsilä, Fortum Power &Heat Oy, IPMA Level C

Varpu Näsilä
Arvioitsijoiden mielestä Varpulla on erinomaiset tiedot ja vahva näyttö projektinjohtamistaidoista ja asiantuntijaresurssien henkilöjohtamisesta isossa investointiprojektissa. Hänellä on rohkea asenne, johon yhdistyy halu oppia ja kasvaa monipuolisesti projektipäällikkönä. Lue Varpun artikkeli Projektioppia työssä ja kantapään kautta Projektitoiminta -lehdestä 3/2017 s. 3


Iris Yorke, IPMA Level D

Iris Yorke
Arvioitsijoiden mielestä Iriksellä on laajat tiedot projektinjohtamisessa ja erityisen huomioitavaa on tasaisen korkea tietotaso IPMAn kaikissa pätevyysalueissa. Lue Iriksen artikkeli Projektinhallintaosaamisen monet hyödyt Projektitoiminta -lehdestä 3/2017 s. 35Ansiokkaasti sertifioituneet 2016

Arja Räikkönen, Tietokarhu Oy, IPMA Level A

Arja RaikkonenValitsijoiden perustelut: Arjalla on ammattimainen ote ja osaamistaso toimitussalkun hallintaan. Hän on salkunhallinnan lisäksi ollut aktiivinen ja tuloksekas projektitoiminnan kehittämisessä. Arvioitsijat totesivat myös, että Arja on jakanut omaa osaamistaan koulutuksissa, joilla on ollut hyvä vaikuttavauus yrityksen tunnuslukuihin. Lue mitä mieltä Arja oli sertifiointiprosessista Projektitoiminta -lehdestä 3/2016 sivulta 11

Tero Sario, Neste Jacobs Oy, IPMA Level B

TeroSario_uusiArvioitsijat totesivat, että Terolla on hyvä asenne ja hän on kokenut ja pätevä projektinjohtaja. Hän on määrätietoisesti edistänyt omaa osaamistaan ja kokemustaan. Hänellä on vahvaa kokemusta projektinjohtamisesta sekä Suomesta, että ulkomailta. Lue lisää Terosta Projektitoiminta -lehdestä 3/2016 s. 13


Risto Silvola, Siemens Oy, IPMA Level C

RistoSilvola
Arviotsijoiden mielestä Ristolla on erinomainen asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot. Hänellä on laaja ja monipuolinen tietämys sekä kiinnostus ja halu oppia lisää. Lue Riston artikkeli Projektitoiminta -lehdestä 3/2016 s. 16

Emma Ilkka, IPMA Level D

EmmaIlkkaArvioitsijoiden mielestä Emmalla oli tasainen suoritus ja erittäin hyvä osaaminen kaikilla pätevyysalueilla. Projektia koko elämä - lue Emman artikkeli Projektitoiminta -lehdestä 3/2016 s. 18


Ansiokkaasti sertifioituneet 2015

Hannu Koimäki, Outotec Oy, IPMA Level A 

Hannu KoimäkiArviotisijoiden mielestä Hannun projektien hallinnan tietämys ja kokemus ovat korkealla tasolla kansainvälisen projektiliiketoimintayrityksen tehtävässä. Hannu jalkauttaa omassa toiminnassaan yrityksen projektien hallintajärjestelmää ja sen kehitystä tuotantoon kentälle asti. Lopputuloksen laadun lisäksi Hannu ymmärtää projektien hallinnan laadun merkityksen myös asiakkaan näkökulmasta. Lue lisää Hannun mietteitä johtajien johtamisesta Projektitoiminta -lehdestä (s.58).Ville-Pekka Pirilä, Patria Land Systems Oy, IPMA Level B

Ville-Pekka PiriläRaadin mielestä Ville-Pekka on onnistunut hyvin suuren kansainvälisen vientiprojektin johtamisessa erittäin haastavissa olosuhteissa. Hänellä on projektinjohto-osaaminen ja kokemus hyvällä tasolla. Ville-Pekka hoiti sertifiointiprosessin kiitettävästi ja hänellä on hyvät viestintävalmiudet sekä luottamusta herättävä asioiden käsittely. Lue lisää Ville-Pekan tarinasta kotimaasta kohti kansainvälisiä projekteja Projektitoiminta -lehdestä (s.60).Teemu Nieminen, Helen Oy, IPMA Level C

Teemu NieminenTeemu sai erinomaiset tulokset IPMA Level C -kokeessa. Hänellä oli aktiivinen asenne ja osallistuminen sertifioinnin työpajassa. Arvioitsijoiden mielestä Teemulla on tavoitteellinen ja määrätietoinen ote omaan kehittymiseen projektipäällikkönä. Hän on tehokas ja monitaitoinen projektipäällikkö, joka huolehtii myös projektiryhmänsä motivoinnista ja hyvästä ryhmähengestä. Lue lisää Teemun mietteitä projektipäällikön korvaamattomuudesta Projektitoiminta -lehdestä (s.62).


Maarit Isoeskeli, IPMA Level D

Maarit IsoeskeliMaarit sai erittäin hyvät tulokset IPMA Level D -kokeessa. Hänellä oli aktiivinen asenne ja hyvä paineensietokyky koetilanteessa. Maaritin koevastauksista heijastui laaja ja monipuolinen kokemus projekteissa. Lue lisää Maaritin mietteitä sertifioinnista Projektitoiminta -lehdestä (s.64).Ansiokkaasti sertifioituneet 2014

Elina Saartoala, LähiTapiola-ryhmä, IPMA Level B

Elina_SaartoalaArvioitsijat vakuuttuivat erityisesti Elinan kyvystä kehittää projekti- ja ohjelmajohtamista omassa organisaatiossaan. Myös Elinan taito käyttää samanaikaisesti useampia projektimetodeja ja hänen erinomaiset viestintätaitonsa vaikuttivat valintaan. Lue lisää Elinan kasvutarinasta ja hänen ajatuksia projektikulttuurista Projektitoiminta -lehdestä (s. 56).


Minna Ritola, Tieto Finland Oy, IPMA Level C

Ritola_MinnaValintaan vaikutti erityisesti Minnan kyvykkyys johtaa erinomaisesti projektejaan motivoivalla ja energisellä asenteella. Lue lisää mistä Minnan ammattitaito kumpuaa Projektitoiminta -lehdestä (s.58).Päivi Koponen, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, IPMA Level D

Koponen_PäiviArvioitsijat kiinnittivät erityistä huomiota Päivin loistavaan menestykseen kokeen kaikissa osa-alueissa ja laajaalaiseen näkemykseen projektihallinnasta. Lue lisää Päivin polusta ATK-suunnitelijasta ICT-projektipäälliköksi ja sertifioinnin merkityksestä Projektitoiminta-lehdestä (s.60)