Ansiokkaasti sertifioituneet

Ansiokkaasti sertifioituneet 2015

Hannu Koimäki, Outotec Oy, IPMA Level A 

Hannu KoimäkiArviotisijoiden mielestä Hannun projektien hallinnan tietämys ja kokemus ovat korkealla tasolla kansainvälisen projektiliiketoimintayrityksen tehtävässä. Hannu jalkauttaa omassa toiminnassaan yrityksen projektien hallintajärjestelmää ja sen kehitystä tuotantoon kentälle asti. Lopputuloksen laadun lisäksi Hannu ymmärtää projektien hallinnan laadun merkityksen myös asiakkaan näkökulmasta. Lue lisää Hannun mietteitä johtajien johtamisesta Projektitoiminta -lehdestä (s.58).Ville-Pekka Pirilä, Patria Land Systems Oy, IPMA Level B

Ville-Pekka PiriläRaadin mielestä Ville-Pekka on onnistunut hyvin suuren kansainvälisen vientiprojektin johtamisessa erittäin haastavissa olosuhteissa. Hänellä on projektinjohto-osaaminen ja kokemus hyvällä tasolla. Ville-Pekka hoiti sertifiointiprosessin kiitettävästi ja hänellä on hyvät viestintävalmiudet sekä luottamusta herättävä asioiden käsittely. Lue lisää Ville-Pekan tarinasta kotimaasta kohti kansainvälisiä projekteja Projektitoiminta -lehdestä (s.60).Teemu Nieminen, Helen Oy, IPMA Level C

Teemu NieminenTeemu sai erinomaiset tulokset IPMA Level C -kokeessa. Hänellä oli aktiivinen asenne ja osallistuminen sertifioinnin työpajassa. Arvioitsijoiden mielestä Teemulla on tavoitteellinen ja määrätietoinen ote omaan kehittymiseen projektipäällikkönä. Hän on tehokas ja monitaitoinen projektipäällikkö, joka huolehtii myös projektiryhmänsä motivoinnista ja hyvästä ryhmähengestä. Lue lisää Teemun mietteitä projektipäällikön korvaamattomuudesta Projektitoiminta -lehdestä (s.62).


Maarit Isoeskeli, IPMA Level D

Maarit IsoeskeliMaarit sai erittäin hyvät tulokset IPMA Level D -kokeessa. Hänellä oli aktiivinen asenne ja hyvä paineensietokyky koetilanteessa. Maaritin koevastauksista heijastui laaja ja monipuolinen kokemus projekteissa. Lue lisää Maaritin mietteitä sertifioinnista Projektitoiminta -lehdestä (s.64).Ansiokkaasti sertifioituneet 2014

Elina Saartoala, LähiTapiola-ryhmä, IPMA Level B

Elina_SaartoalaArvioitsijat vakuuttuivat erityisesti Elinan kyvystä kehittää projekti- ja ohjelmajohtamista omassa organisaatiossaan. Myös Elinan taito käyttää samanaikaisesti useampia projektimetodeja ja hänen erinomaiset viestintätaitonsa vaikuttivat valintaan. Lue lisää Elinan kasvutarinasta ja hänen ajatuksia projektikulttuurista Projektitoiminta -lehdestä (s. 56).


Minna Ritola, Tieto Finland Oy, IPMA Level C

Ritola_MinnaValintaan vaikutti erityisesti Minnan kyvykkyys johtaa erinomaisesti projektejaan motivoivalla ja energisellä asenteella. Lue lisää mistä Minnan ammattitaito kumpuaa Projektitoiminta -lehdestä (s.58).Päivi Koponen, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, IPMA Level D

Koponen_PäiviArvioitsijat kiinnittivät erityistä huomiota Päivin loistavaan menestykseen kokeen kaikissa osa-alueissa ja laajaalaiseen näkemykseen projektihallinnasta. Lue lisää Päivin polusta ATK-suunnitelijasta ICT-projektipäälliköksi ja sertifioinnin merkityksestä Projektitoiminta-lehdestä (s.60)